foto

Médée

Synopsis

Médée, de koningsdochter, priesteres en tovenares uit Colchis heeft heel wat stof doen opwaaien. Tegen de wil van haar vader hielp zij Jason om het Gulden Vlies te bemachtigen. Het is het begin van een drama dat zijn weerga niet kent. Op de vlucht geslagen met Jason en zijn Argonauten vermoordt zij eerst haar broertje en werpt zijn aan stukken gesneden lichaam in zee. Zo dwingt ze haar vader de achtervolging te staken. De geliefden varen naar Iolcus, waar Jason volgens afspraak het Gulden Vlies moet afleveren om de troon van zijn familie terug te krijgen. Maar dat loopt anders: zijn boze oom Pelias, die onrechtmatig regeert, peinst er niet over zich aan zijn belofte te houden. Een nieuwe moordpartij volgt, waarin Médée wederom de hand heeft. Jason vlucht met de kinderen naar Korinthe, en dat is waar de opera begint.

Jason wordt aan het hof van Créon met zijn kinderen hartelijk ontvangen en brengt er op zijn beurt het Gulden Vlies, symbool voor onsterfelijkheid binnen. De koning ziet in hem de ideale echtgenoot voor zijn dochter Dircé. Voor Jason zou een huwelijk met de koningsdochter hem en zijn kinderen een goed toekomstperspectief geven. Het huwelijk zal de volgende dag plaatsvinden, maar Dircé vreest voortdurend de wraak van Médée en laat zich maar moeilijk kalmeren. Als Médée inderdaad aankomt en haar man opeist, ontvlamt de situatie. Créon, die de reputatie van Jasons voormalige geliefde ter ore is gekomen, probeert haar zo snel mogelijk uit zijn land te krijgen. Uiteindelijk weet Médée bij Créon voor elkaar te krijgen dat ze nog één dag mag blijven, en bij Jason dat ze toegang houdt tot haar kinderen. Het is een fatale misrekening. Terwijl Créon het nieuwe kroonprinselijk paar aan het volk presenteert, begint Medée de wraak voor te bereiden op haar man en het volk dat haar probeerde te vernederen. Zij vergiftigt Dircé, wreekt zich op Créon, en vermoordt uiteindelijk de kinderen die zij van Jason heeft, als ultieme wraak op hem. Alleen Jason zelf wordt gespaard, opdat hij tot in lengte van dagen zijn verlies kan betreuren.

'Bloedstollende voorstelling'
NRC-recensent Kasper Jansen